back to urticaria day
Language

Take the Urticaria Control Test (UCT), upload your photo and send us a message!

Non validated version! Təlimat: Siz övrədən əziyyət çəkirsiniz. Aşağıdakı suallar vasitəsilə xəstəliyinizin hazırki vəziyyəti qeydə alınmalıdır. Xahiş edirik, hər bir sualı diqqətlə oxuyun və verilmiş beş cavabdan Sizə daha uyğun gələnini seçin. Cavab verərkən son 4 həftəyə istinad edin. Uzun müddət düşünməyin, bütün suallara cavab vernəyi və hər bir sual üçün yalnız bir cavabı seçməyi unutmayın.

1. Son 4 həftə ərzində övrənin fiziki şikayətləri (qaşınma, köpüşüklərin yaranması və/ya şişkinlik) Sizi nə dərəcədə narahat etmişdir?
2. Son 4 həftədə övrə Sizin həyat keyfiyyətinizə nə dərəcədə təsir etmişdir?
3. Son 4 həftədə övrənin müalicəsi onun əlamətlərini aradan qaldırmaq üçün nə zaman kifayət olmamışdır?
4. Son 4 həftə ərzində Siz övrəni nə dərəcədə nəzarətdə saxlaya bilmisiniz?

Weller K, Groffik A, Church MK, Hawro T, Krause K, Metz M, Martus P, Casale TB, Staubach P, Maurer M. Development and validation of the Urticaria Control Test: a patient-reported outcome instrument for assessing urticaria control. J Allergy Clin Immunol. 2014 May;133(5):1365-72, 1372.e1-6.

You scored 16 points on the UTC.

You scored 0 points on the UTC.

You scored 0 points on the UTC and are out of the target area of 12-16 points.

You have chars left.

* Mandatory fieldsGive urticaria a face and upload a photo of you. No matter if with or without hives, join the community and show that you support urticaria day. Your picture and message will be shown right here on the website. Please do only upload photos of yourself, not of other people!