back to urticaria day
Language

Take the Urticaria Control Test (UCT), upload your photo and send us a message!

Anvisningar: Du har urtikaria (nässelutslag). Följande frågor kommer att hjälpa oss förstå hur din hälsosituation ser ut idag. Läs igenom frågorna noga och markera det av de fem svarsalternativen som bäst beskriver din situation. Svaren ska endast gälla de senaste fyra veckorna. Tänk inte för länge på hur du ska svara. Kom ihåg att besvara alla frågorna och att markera endast ett svar på varje fråga.

1. I vilken utsträckning har du besvärats av fysiska symtom på urtikaria - klåda, kvaddlar (nässelutslag) och/eller svullnad - under de senaste fyra veckorna?
2. Hur mycket har din livskvalitet påverkats av din urtikaria under de senaste fyra veckorna?
3. Hur ofta har din urtikariabehandling varit otillräcklig för att kontrollera dina urtikariasymtom under de senaste fyra veckorna?
4. Totalt sett, hur ofta har du haft din urtikaria under kontroll under de senaste fyra veckorna?

Weller K, Groffik A, Church MK, Hawro T, Krause K, Metz M, Martus P, Casale TB, Staubach P, Maurer M. Development and validation of the Urticaria Control Test: a patient-reported outcome instrument for assessing urticaria control. J Allergy Clin Immunol. 2014 May;133(5):1365-72, 1372.e1-6.

You scored 16 points on the UTC.

You scored 0 points on the UTC.

You scored 0 points on the UTC and are out of the target area of 12-16 points.

You have chars left.

* Mandatory fieldsGive urticaria a face and upload a photo of you. No matter if with or without hives, join the community and show that you support urticaria day. Your picture and message will be shown right here on the website. Please do only upload photos of yourself, not of other people!