back to urticaria day
Language

Take the Urticaria Control Test (UCT), upload your photo and send us a message!

Instrukcja: Cierpi Pani/Pan na pokrzywkę. Poniższe pytania pomogą określić aktualny stan Pani/Pana choroby. Proszę uważnie przeczytać każde pytanie i wybrać tę z pięciu odpowiedzi, która najlepiej opisuje Pani/Pana odczucia w odniesieniu do ostatnich 4 tygodni. Nad odpowiedziami nie należy zastanawiać się zbyt długo. Proszę o udzielenie odpowiedzi na wszystkie pytania zakreślając dla każdego z nich tylko jedną odpowiedź.

1. Jak bardzo w ciągu ostatnich 4 tygodni dokuczały Pani/Panu dolegliwości związane z pokrzywką (świąd, bąble pokrzywkowe i/lub obrzęki)?
2. Jak bardzo Pani/Pana jakość życia w ciągu ostatnich 4 tygodni była obniżona z powodu pokrzywki?
3. Jak często leczenie pokrzywki w ciągu ostatnich 4 tygodni nie było wystarczająco skuteczne aby opanować objawy choroby?
4. W jakim stopniu udawało się Pani/Panu w ciągu ostatnich 4 tygodni łącznie utrzymywać pokrzywkę pod kontrolą?

Weller K, Groffik A, Church MK, Hawro T, Krause K, Metz M, Martus P, Casale TB, Staubach P, Maurer M. Development and validation of the Urticaria Control Test: a patient-reported outcome instrument for assessing urticaria control. J Allergy Clin Immunol. 2014 May;133(5):1365-72, 1372.e1-6.

You scored 16 points on the UTC.

You scored 0 points on the UTC.

You scored 0 points on the UTC and are out of the target area of 12-16 points.

You have chars left.

* Mandatory fieldsGive urticaria a face and upload a photo of you. No matter if with or without hives, join the community and show that you support urticaria day. Your picture and message will be shown right here on the website. Please do only upload photos of yourself, not of other people!