back to urticaria day
Language

Take the Urticaria Control Test (UCT), upload your photo and send us a message!

Instruksjon: Du har urtikaria. Følgende spørsmål skal hjelpe oss til å forstå din nåværende helsesituasjon. Les nøye gjennom hvert enkelt spørsmål og velg det svaralternativet som passer best til din situasjon. Begrens deg til de siste fire ukene. Ikke bruk lang tid til å tenke over spørsmålene, husk å svare på alle spørsmålene og gi kun ett svar på hvert spørsmål.

1. Hvor mye har du vært plaget av de fysiske symptomene ved urtikaria (kløe, vabler og/eller opphovning) de siste fire ukene?
2. Hvor mye har urtikaria påvirket livskvaliteten din i løpet av de siste fire ukene?
3. Hvor ofte har behandlingen du har fått mot urtikaria ikke vært nok til å kontrollere symptomene dine de siste fire ukene?
4. Generelt, hvor god kontroll har du hatt over sykdommen de siste fire ukene?

Weller K, Groffik A, Church MK, Hawro T, Krause K, Metz M, Martus P, Casale TB, Staubach P, Maurer M. Development and validation of the Urticaria Control Test: a patient-reported outcome instrument for assessing urticaria control. J Allergy Clin Immunol. 2014 May;133(5):1365-72, 1372.e1-6.

You scored 16 points on the UTC.

You scored 0 points on the UTC.

You scored 0 points on the UTC and are out of the target area of 12-16 points.

You have chars left.

* Mandatory fieldsGive urticaria a face and upload a photo of you. No matter if with or without hives, join the community and show that you support urticaria day. Your picture and message will be shown right here on the website. Please do only upload photos of yourself, not of other people!