back to urticaria day
Language

Take the Urticaria Control Test (UCT), upload your photo and send us a message!

Talimatlar: Siz bir cilt hastalığı olan kurdeşenden (ürtiker) muzdaripsiniz. Aşağıdaki sorularla hastalığınızın mevcut durumu kaydedilecektir. Lütfen her soruyu dikkatli bir şekilde okuyunuz ve bu beş cevap seçeneğinden size en yakın hangisi ise, onu seçiniz. Bunu yaparken lütfen son 4 hafta içindeki durumunuzu göz önünde bulundurunuz. Lütfen çok uzun düşünmeyiniz ve tüm soruları cevaplamayı ve her bir soru için tek bir cevabı seçmeyi unutmayınız.

1. Son 4 haftada ürtikere dayalı fiziksel belirtileri(kaşıntı, kabarıklık ve/veya şişlik) hangi şiddette yaşadınız?
2. Son 4 haftada yaşam kaliteniz ürtikerden dolayı ne kadar etkilendi?
3. Son 4 haftada ürtikerden kaynaklanan rahatsızlıkları kontrol altına almada ürtiker tedavisi ne sıklıkla yeterli olamamıştır?
4. Son 4 haftada ürtikerinizi genel olarak ne kadar iyi kontrol altında tutabildiniz?

Weller K, Groffik A, Church MK, Hawro T, Krause K, Metz M, Martus P, Casale TB, Staubach P, Maurer M. Development and validation of the Urticaria Control Test: a patient-reported outcome instrument for assessing urticaria control. J Allergy Clin Immunol. 2014 May;133(5):1365-72, 1372.e1-6.

You scored 16 points on the UTC.

You scored 0 points on the UTC.

You scored 0 points on the UTC and are out of the target area of 12-16 points.

You have chars left.

* Mandatory fieldsGive urticaria a face and upload a photo of you. No matter if with or without hives, join the community and show that you support urticaria day. Your picture and message will be shown right here on the website. Please do only upload photos of yourself, not of other people!